Denetle.net - Anasayfa

KGK BAĞIMSIZ DENETİM 29 HAZİRAN 2019 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM A KİTAPÇIĞI 39. SORU. 

 

 

 

 

 

Nominal değeri 1,000 TL ve yıllık faiz oranı (kupon oranı) %10 ve vadesi 2 yıl olan bir tahvilin %12 getiri oranı üzerinden bugünki değeri ne kadardır?

 

 

Çözüm: 1,000 * 1,1 * 1,1=  1,210 TL

1,210 / (1+0,12)²       1,210 / 1,2544 = 965  (1,12 * 1,12 = 1,2544)

 

 

 

 

 

www.denetle.net

KGK BAĞIMSIZ DENETİM 29 HAZİRAN 2019 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM A KİTAPÇIĞI 38. SORU. 

 

 

 

 

Her yıl sabit 2 TL temettü dağıtan bir şirketin sermaye maliyeti %12,5 ise, hisse senedinin bugünki değeri kaçtır?

 

 

 

Çözüm: 2/0,125=16

 

 

www.denetle.net

KGK BAĞIMSIZ DENETİM 29 HAZİRAN 2019 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM A KİTAPÇIĞI 37. SORU. 

 

 

 

A işletmesi yatırımın yapıldığı yıl sonunda 15,000 tl, takip eden yıl 20,000 tl ve 3. yılın sonunda da 30,000 tl nakit akışı sağlayan bir projeye yatırım yapmıştır. Faiz oranı %10

ise, nakit akışlarının bugünki değeri ne kadardır?

 

 

Çözüm: 

 

1. yıl 15,000 / 1,1= 13,636

2.yıl 20,000 / 1,21= 16,529   (1,1 ile 1,1 i çarpınca, iki yıl olduğu için iki kez faiz)

3. yıl 30,000 / 1,331= 22,539  (3 yıl olduğu için 1,1 çarpı 1,1 çarpı 1,1 yapıyoruz)

13,636+16,529+22,539= 52,704

 

www.denetle.net

KGK BAĞIMSIZ DENETİM 29 HAZİRAN 2019 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM A KİTAPÇIĞI 32. SORU. 

 

 

Basit faiz yöntemi kullanılarak yıllık %24 faiz oranı üzerinden bankaya yatırılan 150,000 lira için 48 günde kaç lira faiz geliri elde edili?  (yıl 360 gündür)

 

Çözüm: 

150 * 1,24= 186,000

186-150= 36,000

36,000/ 360 * 48= 4,800 

 

 

www.denetle.net

KGK BAĞIMSIZ DENETİM 29 HAZİRAN 2019 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM A KİTAPÇIĞI 31. SORU. 

 

 Yıllık enflasyon oranı %8, bankadaki mevduat yıllık fair oranı %24 ise reel faiz oranı yaklaşık ne kadardır?

 

 

Çözüm: 

100 TL üzerinden; 

100 * 1,24= 124

124 / 1,08 = 114,81 yani laklaşık 115 oda eşittir %15 (yani 100 lira 115 olursa %15 artmıştır)

 

 

 

www.denetle.net

KGK BAĞIMSIZ DENETİM 29 HAZİRAN 2019 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM A KİTAPÇIĞI 28. SORU. 

 

 

A işletmesi birim fiyatı 100 TL olan bir ürünü üretmektedir. Söz konusu ürün üretimi için birim başına  20 liralık hammadde ve 15 liralık işçilik gideri gerçekleşmiştir. Ayrıca değişken genel üretim gideri birim başına 5 tl ve toplam sabit maliyet de 46,000 TL dir. ABC işletmesi 20,000 TL kar elde etmek için minimum kaç birim ürün satması gerekir?

 

 

Çözüm: 

100*X - (40 * x+ 46,000) = 20,000

100x - 40x - 46,000= 20,000

60X-46,000= 20,000

60X= 66,000

X= 66,000/ 60

X= 1,100

 

www.denetle.net

KGK BAĞIMSIZ DENETİM 29 HAZİRAN 2019 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM A KİTAPÇIĞI 27. SORU. 

 

600,000 Tl lik net satışlar temel alınarak ABC işletmesinin öz kaynak devir hızı 3 ve aktif devir hızı 2 ise, şirketin toplam borç tutarı ne kadardır?

 

 

çözüm: 

 

Aktif devir Hızı: Net satışlar/Aktif              2=600/Aktif    2*Aktif= 600                 Aktif = 600/2=300,000

Özkaynak devir hızı : net satışlar / ortalama öz kaynak       3= 600/ özkaynak          3*özkaynak= 600    Öz kaynak = 600/3= 200,000

Aktifi 300,000 ve özkaynağı 200,000 ise aradaki fark dış kaynak yani borçtur.  300,000 - 200,000= 100,000

 

 

www.denetle.net

KGK BAĞIMSIZ DENETİM 29 HAZİRAN 2019 TARİHLİ SINAV, MUHASEBE STANDARTLARI A KİTAPÇIĞI 39. SORU

 X işletmesinin sahip olduğu varlıklara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir. 

 

                                        A                 B                     C

DEFTER DEĞERİ              200               100                 80

KULLANIM DEĞERİ          160               120                70

GUD                               180              130                 60

 

Toplam Değer Düşüklüğü tutarı ne kadardır?

 

Çözümü: kullanım değeri ile gerçeğe uygun değerinden yüksek olanı olduğuna göre. 

A Varlığı 200-180= 20

B Varlığı 100-130=-30

C Varlığı 80-70= 10

B de değer kaybı yok. A da 20 + C de 10 olmak üzere toplam değer kaybı 30 dur. 

 

 

www.denetle.net

 

KGK BAĞIMSIZ DENETİM 29 HAZİRAN 2019 TARİHLİ SINAV, MUHASEBE STANDARTLARI A KİTAPÇIĞI 35. SORU

 

www.denetle.net

A işletmesi B işletmesinin paylarının tamamını 200 milyon liraya satın almıştır. Satın alma tarihinde B&nin tanımlanabilir varlıklarının defter değeri ile gerçeğe uygun değeri aşağıdaki gibidir. 

 

                          Defter Değeri                                 GUD

MDV                           125                                        150

Maddi ol.Var.               50                                           50

Yükümlülükler              40                                          40

 

Söz konusu satın alma işlemi sonucu ortaya çıkan Şerefiye tutarı ne kadardır?

 

Çözüm: 

Gerçeğe uygun değer 150+50-40=160

200-160=40 milyon

 

 

Kgk Bağımsız denetim 29 Haziran 2019 tarihli sınav soru çözümleri

YANLIŞ YAPANLAR BU SORUYA İTİRAZ EDEBİLİR.

Muhasebe standartları A kitapçığı 29. soru.

Soru da, A işletmesinin B işletmesinin paylarının tamamını satın aldığını söyleyip, B firmasının Müşteri listesi, Devam etmekte olan geliştirme projesi, işletme lisansı ve marka değerlerini sırasıyla 120,000 + 150,000 + 380,000 + 700,000 tl olarak vermiş ve satın alma tarihi olan 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle toplamda hangi tutar üzerinden konsolide edeceğini sormaktadır.

Çözüm:

Açıkçası bu sorunun neresini düzelteceğimizi bilemedik. Çünkü çok hatalı bir soru. 
1- B işletmesini satın aldıysa (iştiraki veya bağlı ortaklığı değil artık) kendi bünyesindedir, tek bir bilanço çıkartır ve ayrıca konsolide tablo düzenlemez. Konsolide tablo, iki ayrı firma bilançolarının birleştirilmesi suretiyle hazırlanan tablodur. 
2- B firmasının satın alınması için ödenen tutar belli değildir. B firmasının marka değerinin gerçeğe uygun değeri göreceli bir kavramdır. 700,000 TL olarak marka değeri olsa bile konsolide tabloda yer almaz. 
Şirket satınalmalarında, satın alınan firmaya ait değerler bilançoya alınırken, fazla ödenen tutar, ki biz buna şerefiye diyoruz, bilançoda şerefiye olarak yer alır. Bir nevi marka değeridir bu. 1 milyon değeri olan bir firmaya 1,5 milyon verip alabilirsiniz. Aktife aldığınızda, aktif/pasif dengesi tutmayacaktır. Çünkü giriş 1 milyon ama ödenen 1,5 milyon. İşte bu aradaki 500,000 tl marka değeri olarak, pasifte şerefiyeler hesabına yazılır. 
Eğer sorudaki gibi marka değerleri de satın alma ile birlikte yeni bilançoda yer alsaydı, birçok suistimalli ve suni şirket birleşmeleri görürdük. 
Sorunun çözümü ise sağdaki tüm değerlerin toplamı olarak yazılmış. 120+150+380+700= 1,350,000 tl.

Bu soruyu yanlış işaretlemiş olanlar itiraz edebilirler. İtiraz gerekçesi olarak "1 Ocak 2018 de satın alınmış olan firma, tüm aktifiyle birlikte A firmasının bilançosunda yer alacağından, ayrıca konsolide tablo düzenlenemez. Firma artık tektir ve bireysel tablo sunacaktır, ayrıca konsolide tablo düzenlemeyecektir" deyiniz. Oysa soruda A'nın konsolide tablosunda B şirketine ait tutarlar sorulmaktadır.

 

 

 

Page 1 of 5