Denetle.net - Anasayfa

Kgk Bağımsız denetim 29 Haziran 2019 tarihli sınav soru çözümleri

YANLIŞ YAPANLAR BU SORUYA İTİRAZ EDEBİLİR.

Muhasebe standartları A kitapçığı 29. soru.

Soru da, A işletmesinin B işletmesinin paylarının tamamını satın aldığını söyleyip, B firmasının Müşteri listesi, Devam etmekte olan geliştirme projesi, işletme lisansı ve marka değerlerini sırasıyla 120,000 + 150,000 + 380,000 + 700,000 tl olarak vermiş ve satın alma tarihi olan 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle toplamda hangi tutar üzerinden konsolide edeceğini sormaktadır.

Çözüm:

Açıkçası bu sorunun neresini düzelteceğimizi bilemedik. Çünkü çok hatalı bir soru. 
1- B işletmesini satın aldıysa (iştiraki veya bağlı ortaklığı değil artık) kendi bünyesindedir, tek bir bilanço çıkartır ve ayrıca konsolide tablo düzenlemez. Konsolide tablo, iki ayrı firma bilançolarının birleştirilmesi suretiyle hazırlanan tablodur. 
2- B firmasının satın alınması için ödenen tutar belli değildir. B firmasının marka değerinin gerçeğe uygun değeri göreceli bir kavramdır. 700,000 TL olarak marka değeri olsa bile konsolide tabloda yer almaz. 
Şirket satınalmalarında, satın alınan firmaya ait değerler bilançoya alınırken, fazla ödenen tutar, ki biz buna şerefiye diyoruz, bilançoda şerefiye olarak yer alır. Bir nevi marka değeridir bu. 1 milyon değeri olan bir firmaya 1,5 milyon verip alabilirsiniz. Aktife aldığınızda, aktif/pasif dengesi tutmayacaktır. Çünkü giriş 1 milyon ama ödenen 1,5 milyon. İşte bu aradaki 500,000 tl marka değeri olarak, pasifte şerefiyeler hesabına yazılır. 
Eğer sorudaki gibi marka değerleri de satın alma ile birlikte yeni bilançoda yer alsaydı, birçok suistimalli ve suni şirket birleşmeleri görürdük. 
Sorunun çözümü ise sağdaki tüm değerlerin toplamı olarak yazılmış. 120+150+380+700= 1,350,000 tl.

Bu soruyu yanlış işaretlemiş olanlar itiraz edebilirler. İtiraz gerekçesi olarak "1 Ocak 2018 de satın alınmış olan firma, tüm aktifiyle birlikte A firmasının bilançosunda yer alacağından, ayrıca konsolide tablo düzenlenemez. Firma artık tektir ve bireysel tablo sunacaktır, ayrıca konsolide tablo düzenlemeyecektir" deyiniz. Oysa soruda A'nın konsolide tablosunda B şirketine ait tutarlar sorulmaktadır.

 

 

 

KGK Bağımsız Denetçilik 29 Haziran 2019 tarihli sınav, Muhasebe Standartları A kitapçığı 27. Soru; 

 

                                  A İŞLETMESİ                       B BAĞLI ORTAK

HASILAT                          300,000                                 150,000 

SAT.MALİYETİ                  200,000                                 100,000

BRÜT KAR                        100,000                                    50,000

 

Bu tabloya göre, A ve bağlı ortaklığı B'nin 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren döneminde, A, B'ye 10,000 Tl lik mal satmış olup, 2,500 TL kar elde etmiştir. Söz konusu malların tamamı da B tarafından satılmıştır. 

31 Aralık 2018 tarihinde sona eren dönem için A'nın konsolide kar veya zarar tablosunda yer alacak toplam hasılat ve brüt kar tutarı ne kadardır?

 

Çözüm: 

Konsolide tablo hazırlarken en önemli hususlardan biri, birinin diğerine yaptığı satışın iptalidir. Çünkü konsolide (birleştirme) işleminde satışlar da birleştiği için, siz şubenize (bağlı ortaklığa) bağlı ortaklı da nihai tüketiciye satış yaptığında, bu ciro iki kez olmuş olur. Bu suni artışı önlemek için, kendi aralarında yaptıkları satışlar ( B de A'ya satış yapsaydı onun satış hasılatından düşülecek idi) düşülür. 

Buna göre 300,000 TL satışın 10,000 tl si kendi kendine olduğu için (her iki şirket de kendisinin olduğu için ) düşülür. 300,000 - 10,000= 290,000

B'nin satışı gerçektir, nihai tüketiciye gitmiştir. Dolayısıyla B'nin satışı değişmez. 150,000 Toplam satış ise 290,000 + 150,000= 440,0000

Satılan malın maliyetinde ise tam ters işlem olur. A'nın maliyeti gerçektir. Mal kendisinden eksilmiş ve B'ye gitmiştir. B ise bu malı dışarıdan değil A'dan almıştır. Bu kez satış maliyetinde A aynı kalır 200,000 iken B 10,000 tl maliyetten düşülür 100,000 - 10,000= 90,000

Toplam maliyet ise 200,000 + 90,000= 290,000

kar= 440,000 - 290,000= 150,000

Burada bir ip ucu verecek olursak, konsolide tablolarda ana ortaklık ile bağlı ortaklık karlarının toplamı, konsolide tabloda da değişmez. Sonuçta bir maliyete katlanılmış ve bu mal da hangi şubede olursa olsun satılıp kar elde edilmiştir. 

Tablo olarak gösterecek olursak; 

 

 

 

                                 A İŞLETMESİ                       B BAĞLI ORTAK                       KONSOLİDE

HASILAT                          300,000  (-10,000)                  150,000                          440,000

SAT.MALİYETİ                  200,000                                 100,000 (-10,000)            290,000

BRÜT KAR                        100,000                                    50,000                         150,000

 

 Not. Malların tamamı satılmamış olsa idi, B nin elde etme maliyetine göre 10,000 yerine satılmayan kısım düşülüp kalanı yazılır idi. Bu durumda dönem sonundaki kar da konsolide de değişir idi. Örneğin 2,500 TL lik kısmı satılmamış ve B'nin stoklarında duruyor olsaydı, B'nin satılan malın maliyeti 100,000 - 7,500 TL yapılırdı. A'nın satışından yine 10,000 düşülür idi. 

 

www.denetle.net

 

kgk bağımsız denetim sınavı 2019 yılı soru çözümleri

KGK Bağımsız Denetçilik 29 Haziran 2019 tarihli sınav, Muhasebe Standartları A kitapçığı 20. Soru; 

 

 

Bir işletme, üretimde kullanmak üzere 10,000 TL ye bir makina almış, satıcı %10 iskonto yapmıştır. Ayrıca makinenin nakliyesi için 400 TL, montajı için 500 TL ve üretim testi için de 250 Tl masrafa katlanılmıştır. Test aşamasında üretilen ürünler satılmış olup 400 TL hasılat elde edilmiştir. 

Bu işlemlerden sonra kullanıma hazır hale gelen makinenin  toplam maliyeti, BOBi frs uyarınca ne kadardır?

 

Çözüm: 

oldukça basit bir soru: 

10,000 * 0,9= 9,000 tl makina + 400 + 500 + 250 - 400= 9,750 TL

 

 

 

 

www.denetle.net

 

kgk bağımsız denetim sınavı 2019 yılı soru çözümleri

KGK Bağımsız Denetçilik 29 Haziran 2019 tarihli sınav, Muhasebe Standartları A kitapçığı 18. Soru; 

 

İşletme 01/01/2018 tarihinde, 180,000 tl'ye faydalı ömrü 6 yıl olan bir maddi duran varlık almış ve kamudan da 60,000 TL destek almıştır. Destek tutarı maliyetten düşülmüştür. 01/01/2019 tarihinde cihazın net değeri 100,000 TL dir. 2019 yılı sonunda yapılan değerlendirmeye göre cihazın kullanım amacının değişmesi nedeniyle cihaz destek kapsamından çıkartılmıştır. Destek tutarının tamamı ödenecek olup 31/12/2019 tarihi itibariyle henüz geri ödenmemiştir. Devlet desteği ve cihazın 31/12/2019 tarihinde sona eren finansal tablolarda gösterimi için aşağıdaki muhasebe kayıtlarından hangisi yapılmalıdır?

 

 

Öncelikle Ödenecek olan tutarın 60,000 olacağı muhakkak. Yani pasif kısımda ödenecek yükümlülük 60,000 TL. Aktif kısımlarına gelince; 

Firmanın 2018 yılında ayırdığı amortisman (120,000 * 0,1666=) 20,000 tl

Teşvik olmasaydı 2018 yılında ne amortisman ayrılırdı?  (180,000 * 0,1666=) 30,000 tl. 

2018 yılında 10,000 tl amortisman tutarı giderlere eksik yansımış. (30,000 - 20,000)

2019 yılı sonunda da 30,000 amortisman (2. yıl amortismanı) var. Toplamda amortisman gideri 10,000+30,000= 40,000 tl

Pasifte 60,000 (yükümlülük) aktifte de 40,000 gider (makina ise 730 hesap, demirbaş ise 770) arasındaki fark da (60-40=) 20. 000 TL maddi duran varlığın üzerine gidecektir. 

 

 

www.denetle.net

 

kgk bağımsız denetim sınavı 2019 yılı soru çözümleri

Muhasebe standartları, A kitapçığı Soru 14;

Bobi frs uygulayan bir işletme ürünlerini 100,000 TL ye satmış ve 2 yıl vade imkanı sunmuştur. Emsal faiz oranı %10 dur. Bölüm 9 finansal araçlar ve özkaynaklar uyarınca etkin faiz yöntemi kullanılarak ikincı yıl finansal tablolara alınacak olan faiz geliri ne kadardır?

 

(x*0,1)+x=100,000

1,1X=100,000

x= 90,909

net: 100,000 - 90,909= 9,090 

 

 

 

www.denetle.net

Kgk bağımsız denetim 29 haziran 2019 tarihli sınav çözümleri

Muhasebe standartları, A kitapçığı Soru 13;

 

Bobi frs uygulayan bir işletme ürünlerini 100,000 TL ye satmış ve 2 yıl vade imkanı sunmuştur. Emsal faiz oranı %10 dur. Bölüm 9 finansal araçlar ve özkaynaklar uyarınca etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanacak ve faiz geleri olarak finansal tablolara alınacak vade farkı ne kadardır?

 

Burada tutar bölü 1+oran üzeri yıl formülüne göre: 100,000 / (1,1)²= 100,000/1,21 = 82,645 net bugünki değeri

100,000-82,645= 17,355 TL

 

www.denetle.net

Kgk bağımsız denetim 29 haziran 2019 tarihli sınav çözümleri

Muhasebe standartları, A kitapçığı Soru 10'da; 

İşletme 01/01/2016 tarihinde 800,000 TL ye aldığı makinenin faydalı ömrü 5 yıl ve normal amortisman yöntemine göre amortisman ayırmaktadır. Hurda değeri olmayan makine için 2018 yılı başında yapılan değerlendirmede kalan faydalı ömrünün 4 yıl olacağı tahmin edilmiştir. Söz konusu değişiklik sonucu 2018 yılı da dahil olmak üzere izleyen her bir yıl için ayrılması gereken amortisman tutarı sorulmaktadır. 

2016 ve 2017 yıllarında işletmenin ayırdığı amortisman 800,000 *0,2= 160,000+160,000= 320,000 TL dir. 

normal şartlarda, faydalı ömründe bir değişiklik olmasaydı kalan 3 yılda (2019-2020-2021 yıllarında) da 160,000 TL den amortisman ayırmaya devam edecekti. Ancak, yapılan değerlendirmede kalan faydalı ömrün 3 yerine 4 yıl olarak değiştiği belirtilmiş. Bu durumda maddi duran varlık net değeri (800,000-360,000=) 480,000 ve kalan faydalı ömür 4 yıl üzerinden %25 amortisman ile yıllık 480,000 * 0,25= 120,000 tl ve 4 taksit olması gerekli. Toplam amortisman (2 yıl fiilen ayrılan 320,000  + 4*120,000= 480,000) 320+480=800,000 ile itfa edilmiş oluyor. 

Ancak doğru cevap olarak D şıkkı ve 160,000 denmiş. Bizce bu cevap hatalı ve itiraz edilebilir. şöyle ki; 2018 dahil olmak üzere izleyen her bir yılda diyor. Buna göre 4 yıl ve 160,000 üzerinden amortisman ayırmak gerekir ki, bu da 4*160= 640,000 tl eder. 2 yıl zaten amortisman ayrılmıştı (2016+2017) o da 800,000*0,4= 320,000 tl. toplam amortisman 320+640=960,000 tl eder ki, maddi duran varlığın toplam değeri zaten 800,000 idi. 

 

 

Kgk bağımsız denetim 29 haziran 2019 tarihli sınav çözümleri

ÖNEMLİ DUYURU: YENİ SINAV TARİHİ AÇIKLANDI
Kgk Bağımsız Denetçilik Yeni sınav tarihi açıklandı. Açıklamada; 23 Haziran 2019 tarihinde yapılacağı ilan edilen Bağımsız Denetçilik Sınavı, aynı tarihte İstanbul’da seçimlerin olması nedeniyle 29 Haziran 2019 Cumartesi günü yapılacaktır.

Sınava girmek amacıyla başvuru yapan ancak tarih değişikliği nedeniyle sınava giremeyecek olan adayların 22 Mayıs 2019 tarihine kadar Kuruma dilekçe ile müracaat etmeleri halinde Sınav Ücretleri iade edilecektir. Bu tarihten sonraki ücret iade talepleri dikkate alınmayacaktır.

Sınava, başvuru süresi içerisinde müracaat eden ve sınav ücretini yine başvuru esnasında kredi kartından on-line olarak ödeyen ancak açıklanan listelerde adı bulunmayan adayların 22 Mayıs 2019 tarihine kadar Kuruma yazılı dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adayların sınava girecekleri yerler ve saati daha sonra açıklanacaktır.

UYARI:

Bağımsız Denetçi Belgesi için sadece sınavı kazanmak yeterli değildir. Ayrıca adayların Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde yer alan diğer şartları da taşımaları gerekir.
Duyurulur. 
www.denetle.net olarak tüm adaylara başarılar dileriz

Aday listesine ulaşmak için...

 

 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/S%C4%B1nav/29%20Haziran%202019%20aday%20listesi/S%C4%B1nav%20Ba%C5%9Fvurusunda%20bulunan%20aday%20listesi.pdf?fbclid=IwAR3TXgkOCo2ngx3kj-DKduZdG-FSn7c9-czoBcczfehTd8BV1oXxaxZlw5w


23 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan Bağımsız Denetçilik Sınavı Hakkında Duyuru! Sayın adaylar, bilindiği üzere 23 Haziran 2019 tarihinde İstanbul'da seçimler yenilenecektir. KGK ile yaptığımız görüşmede, aynı gün yapılacak olan KGK sınavının ertelendiği bilgisini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yeni sınav tarihi henüz belli olmamış olup, yeni sınav tarihi kesinleşince yine siz değerli adaylarımıza bu durumu ileteceğiz. wwww.Denetle.net ekibi olarak tüm adaylara başarılar dileriz.

Pazartesi, 29 Nisan 2019 08:57

SIKÇA SORULAN SORULAR

Yazan

1- Geçmiş dönemlerde çıkan sorular bu proğram da mevcut mu?

Evet, her yıl yapılan sınavlardan sonra, tüm soruları kontrol ediyoruz. Sorulan soru, daha önce proğramda mevcut değil ise ilave ediyoruz. (2018 yılına kadarki tüm sorular mevcuttur) Ancak şunu da belirtmekte fayda var. Sorulan sorular ile cevap şıkları birden fazla soru içinde olabiliyor. Bir dönem doğrudan bilgi sorusu şeklinde sorulmuşken, başka bir dönem, Alt detaylarda, birden çok seçenekle sorulmuş olabiliyor. Soru sayısını ve kalabalığını artırmamak için, daha önce benzer şekilde proğramda var olan soruyu tekrardan ilave etmiyoruz. Proğramda hiç yoksa mutlaka ilave ediyoruz. 

 

2- Soruların içeriği nedir? Kaynak mevzuat mı? Evet, mevzuatın düz metinleri soru haline getirilip eklenmiştir. Bunda amaç, sıkıcı ve akılda kalmayan hususların, kolayca anlaşılması ve öğrenilmesidir. Bir diğer kaynak da geçmişte çıkmış sorulardır. 

 

3- Sayısal soruların çözümlerini kim yapıyor? Sayısal soruların çözümlerini Kgk kesinlikle yayınlamıyor, sadece doğru şıkkı belirtiyor. Denetle.net ekibinden konusunda uzman kişiler, her sınav döneminden sonra sayısal soruları çözerek doğru şıkkı kontrol ediyorlar. Farklı durumlarda Kgk'ya sorunun çözümü ve doğru şıkkı hakkında bilgilendirme ve bilgi talebinde bulunabiliyoruz. 

 

4- Bu proğram ile sınava hazırlanabilir ve kazanabilir miyim? İlave olarak kurs almama gerek var mı? İlave kurs alıp almamak tamamen sizin tercihiniz. Fazladan ders çalışmanın bir zararı olmayacağı gibi faydası da olacaktır. Sırf denetle.net proğramı ile ders çalışıp, ilave bir kurs almadan sınavı kazanan çok sayıda öğrencimiz mevcut. 

 

5- Proğramı hazırlayanlar ve denetleyenler ehil mi? Proğramın yapımcısı, soru ilave eden, mevcut sınavlarda çıkan soruları inceleyen ekibin tamamı mali müşavir ve bağımsız denetçilerden oluşmaktadır. 

 

6- Soracağım özel ve genel hususları nereden sorabilirim? Facebook sayfamıza yazabilir veya bu site üzerinden soru gönderebilirsiniz. Mail adresiniz veya cep telefonunuz üzerinden de sorararsanız, sorduğunuz sorunun tipine göre ilgili bir arkadaş yanıt verecektir. 

https://www.facebook.com/denetle/?ref=bookmarks

whatsapp: 0 506 209 27 38