Denetle.net - Anasayfa

Muhasebe standartları A kitapçığı 20. soru.
Gama işletmesi limit işletmesinin hissesini alıyor. karşılığında kendi hissesini veriyor.
verilen hisse 12,500 ad, buna karşılık alınan hisse ise 25,000 ad. (25,000/12,500=2 katı)

işlem tarihi itibariyle gama'nın hisse piyasa fiyatı 3,15. Ödenen bedel soruluyor. 3,15*12,500= 39,375 tl.
alınan 25,000 hisse var ama ödeme kendi hissesi ile olduğu için 39,375 tl dir.
alım için ödenen 5,000 tl, alan firmanın danışmanlık ücreti olup, soruda transfer edilen bedel sorulduğu için, bu masraf karşı tarafa transfer edilmemiştir. kendi gideridir.

------------------------------------------

14 Mayıs 2017 tarihli KGK Bağımsız Denetçi sınavında A kitapçığı 2. soru ile denetle.net'de yer alan aşağıdaki iki soru neredeyse birebir aynı.

AŞAĞIDAKİ DURUMLARIN HANGİSİ BİR FİNANSAL KİRALAMA TÜRÜ DEĞİLDİR?

A) KİRALANAN VARLIĞIN MÜLKİYETİNİN KİRALAMA SÜRESİNİN BİTİŞ TARİHİNDE KİRACIYA GEÇMEYECEĞİNİN ÖNGÖRÜLMÜŞ OLMASI
B) KİRALAMA KONUSU VARLIĞIN BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLER YAPILMAKSIZIN KİRACIDAN BAŞKASI TARAFINDAN KULLANILAMAYACAK ŞEKİLDE ÖZEL BİR YAPIDA OLMASI
C) SÖZLEŞMENİN BAŞLANGICI İTİBARİYLE, ASGARİ KİRA ÖDEMELERİNİN BUGÜNKİ DEĞERİNİN EN AZ VARLIĞIN GERÇEĞE UYGUN DEĞERİNE EŞİT OLMASI
D) MÜLKİYET KİRACIYA GEÇMEYECEK ŞEKİLDE, ANCAK KİRA SÜRESİNİN KİRALANAN VARLIĞIN EKONOMİK ÖMRÜNÜN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜNÜ KAPSAMASI
Doğru yanıt A

2017 yılında yapılacak Bağımsız Denetçilik Sınavları 14 Mayıs 2017 ve 12 Kasım 2017 tarihlerinde Ankara ve İstanbul’da yapılacaktır. Ayrıntılı açıklamalar ileriki tarihlerde Sınav Duyurusu ile yapılacaktır.

Denetle.net kamu gözetim kurumu kgk bağımsız denetçi soru bankası.

Rakamların nasıl bulunduğu. 1. yıl 50.000 bölü 1.14 2. yıl 50.000 böıü 1.14 çarpı 1.14 (ikin yıl olduğu için. Takip eden her ay bir önceki çarpı 1.14. Yani üç yıl için 1.14'ü kendisiyle üç kez çarpacaksınız

50.000 tutarı bu bulunan rakamlara bölünecek

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 kasım 2016 muhasebe standartları sorusu.
ALIŞ MALİYETİ MİKTARI DEĞERLEME GÜNÜ SAT. FİYATI VERGİ ORANI
HİSSE 1 10,000 1,000 8,000 %20
HİSSE 2 10,000 1,000 12,000 %20
İşletmenin bünyesinde bulunan iki hisse ile ilgili veriler yukarıdaki gibidir. Buna göre ertelenen vergi kayıtlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Vergi Yükümlülüğü: 400 - Vergi Varlığı : 400
B) Söz konusu işlemler sürekli farka sebep olduklarından ertelenmiş vergi kaydı yapılmaz
C) Hisse senedi değerlemesine ilişkin vergi kaydı yapılamamaktadır.
D) Vergi Varlığı: 400 - Vergi Yükümlülüğü: 400
çözüm:
H1: 8,000 - 10,000= - 2000 X %20= -400
H2: 12,000 - 10,000= 2,000 X %20= 400
Zarar, indirilebilir bir giderdir yani vergi varlığıdır.
Kar ise, vergi borcudur. kar varsa vergi var, vergi varsa ödeme vardır, yani borçtur.
1. Vergi Varlığı (zarar ise)
2. Vergi Yükümlülüğü (kar ise)

Bağımsız denetim soru bankası. denetle.net

13 kasım 2016 muhasebe standartları sorusu
Bir işletmenin üretim (teorik) kapasitesi 100,000 birim, normal kapasitesi 80,000 birim ve Fiili kapasitesi 60,000 birimdir.
Genel üretim giderleri toplamı 30,000,000 TL olup, bunun %60'lık kısmı satılan mamül maliyeti, kalanı stoktaki mamül maliyeti içindedir.
TMS 2 Stoklar Standartı uyarınca, stoklar ile satılan mamül maliyeti içinde yer alan atıl kapasiteye isabet eden gider ne kadardır?
A) 4,500,000 ve 3,000,000
B) 3,000,000 ve 1,500,000
C) 3,000,000 ve 4,500,000
D) 9,000,000 ve 13,500,000
çözüm:
SMM: 30 X 0,6= 18,000,000
STOK: 30 X 0,4= 12,000,000
60,000 / 80,000= %75 fiili kapasite kullanım oranı.
atıl kapasite = %25 demektir.
stok : 12,000,000 x 0,25= 3,000,000
SMM: 18,000,000 x 0,25= 4,500,000
Doğru yanıt C şıkkıdır.

Kamu gözetimi Kurumu Bağımsız denetim soru bankası. denetle.net

13 Kasım 2016 muhasebe standartları sorusu.
İşletmenin elden çıkaracağı aşağıdaki makinaların amortismanları toplamı ne kadardır?
MAKİNA 01
Elde etme maliyeti: 120,000
Satış tutarı: 90,000
satış karı: 30,000
MAKİNA 02
Elde etme maliyeti: 100,000
Satış tutarı: 40,000
satış zararı: 20,000
A) 80,000
B) 100,000
C) 90,000
D) 120,000
çözüm:
Maddi duran varlık - amortisman - Satış Tutarı= Kar
sat mlyt amr k/z
Makina 1) 90 - 120 + 60 = 30
Makina 2) 40 - 100 + 40 = -20
60+40=100 tl.

denetle.net muhasebe standartları eski sorular. kgk bağımsız denetim soru bankası

13 Kasım 2016 Muhasebe standartları sorusu
ABC işletmesi, YZX işletmesinin 1,000,000 adet pay senedinden 300,000 tanesini, pay başına 8 TL ödeyerek 1 ocak 2015 tarihinde satın almıştır.
YZX işletmesinin 31 aralık 2015 tarihindeki dönem sonu karı 800,000 TL dir.
Pay sahiplerine 300,000 TL tutarında temettü ödemesi yapılmıştır.
YZX, ABC işletmesinin bir iştirakidir ve ABC işletmesinin konsolide finansla durum tablosunda yer alacak olan YZX işletmesindeki yatırım kaleminin defter değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2,400,000
B) 2,640,000
C) 2,550,000
D) 2,490,000
çözüm:
300,000 / 1,000,000= %30 HİSSE
8 x 300,000= 2,400,000 alım iştirak tutarı
kar payı: 800,000 x 0,3 hisse = 240,000
Temettü: 300,000 x 0,3= 90,000 alınan
2,400,000 + 240,000 - 90,000 = 2,550,000 TL

Denetle.net bağımsız denetim soru bankası. sorular ve çözümleri, eski sorular

13 Kasım 2016 Muhasebe standartları sorusu
Bir işletme dönem sonu stok envanterini çıkarmış ve 2,000,000 TL maliyet değerinde olduğunu tespit etmiştir.
Maliyet değeri 420,000 TL ve satış değerinin 600,000 olduğu stokların zarar gördüğü anlaşılmıştır.
Zarar gören stoklar, satış değerinin %80 'ine bir acenta tarafından satılacak olup, acenta %25 satış komisyonu alacaktır.
Bu işletmenin yıl sonu finansal durum tablosunda yer alacak stok tutarı ne kadardır?
A) 2,000,000
B) 1,916,000
C) 1,880,000
D) 1,940,000
çözüm:
600,000 X 0,8= 480,000 TL ye satılacaktır.
480,000-420,000 = 60,000 Satış karı elde edilecektir.
480,000 x 0,25= 120,000 satış komisyonu gider
60,000 gelir - 120,000 gider= -60,000 tl zarar
Stoktaki fiili zarar gerçekte 60,000 tl olarak yansımıştır.
2,000,000 - 60,000= 1,940,000 stoğun beyan değeri.

Denetle.net bağımsız denetim soru bankası. Kgk geçmişte çıkmış sorula

13 Kasım 2016 Muhasebe standartları sorusu .
A işletmesi, XYZ işletmesini 5,600 TL ye satın almıştır.
XYZ işletmesinin verileri aşağıdaki gibidir.
Maddi Duran Varlıklar: 6,000
Maddi Olamay D.Varlıklar: 1,000
Stoklar: 600
Alacaklar: 400
Söz konusu satınalma işlemi ana ortaklığının finansal tablolarına ne şekilde yansıtılacaktır?
A) Şerefiyeler Hesabına 2,400 TL
B) Tanımlanabilir maddi olmayan duran varlıklar haricindekiler yukarıdaki gibi ve 1,000 TL kar
C) Kar/Zarar Hesabına 2,400 TL
D) Öncelikle edinilen işletmeye ait varlıkların defter değerlerinin bilinmesi gerekir
çözüm:
6,000 + 1000 + 600 + 400= 8,000 - 5600 = 2,400 Tl daha ucuza alınmış.
2,400 tl kar var.
Şirket, varlığından daha pahalıya alınmış olsaydı, değerinden daha fazla ödenmiş olsaydı, aradaki fark şerefiye olarak aktifte yer alacaktı.

Denetle.net kamu gözetimi kurumu bağımsız denetçi soru bankas