Denetle.net - Anasayfa

13 Kasım 2016 Muhasebe standartları sorusu.
Bir işletme ticari bir marka satın almış ve aşağıdaki masrafları yapmıştır:
Satınalma maliyeti: 100,000
İadesi mümkün olmayan kdv: 4,000
Satış personelinin marka kullanımı konusunda eğitimi: 3,000
Markanın satın alınmasına ilişkin araştırma harcaması: 14,000
Markanın kaydettirilmesine ilişkin yasal masraflar: 11,500
İdari personel maaşları: 17,000
Finansal tablolara alma kriterlerini karşılayan markaya ilişkin olarak, finansal tabloya hangi tutar alınmalıdır?
A) 132,000
B) 132,500
C) 115,500
D) 100,000
Çözüm:
Satın alma maliyeti: 100,000
İadesi müm.ol.kdv: 4,000
Yasal masraflar: 11,500
toplam: 115,500 TL

Denetle.net soru bankası

13 Kasım 2016 tarihli sınavda çıkmış bazı sayısal sorular ve çözümlerini sunacağız. MUHASEBE STANDARTLARI SORUSU
XYZ işletmesi 1 ocak 2011 tarihinde 400.000 Tl ye, genel müdürlük binası satın almıştır. İşletme gayrimenkulü maliyet modeli kullanarak değerlemektedir. Kalıntı değeri sıfırdır. Doğrusal amortisman 20 yıldır. 31 aralık 2014 tarihinde binanın gerçeğe uygun değeri 250.000 Tl ye düşmüştür. Binanın satış maliyeti 15.000 Tl olup gelecekteki nakit akışlarının net bugünki değeri 240.000 Tl dir.
Söz konusu bina için ayrılması gereken değer düşüklüğü ne kadardır?
A) 165.000
B) 80.000
C) 240.000
D) 250.000
Çözüm:
Amortisman: 20 yılda yıllık %5 ve 4 yıllık %20
400.000 x %20= 80.000
net bugünki değeri= 240.000
400- 240 - 80 = 80.000
Denetle.net Kgk bağımsız denetim soru bankası, bağımsız denetim ders çalışma proğram

13 Kasım 2016 tarihli KGK sınavında özetle, denetle.net proğramında olup çıkan sorular (sayısal sorular hariç) Muhasebe standartları: 18, Spk mevzuatı : 15, Kurumsal yönetim: 8 ve Denetim: 8 olmak üzere toplam 49 adet soru birebir aynı yada çok benzerdir. (Sayısal sorular hariç, sayısal sorular da eklenirse bu sayı daha da artar)

13 Kasım 2016 tarihli KGK sınavı, Denetim sınavında, denetle.net yer alan sorular A kitapçığı (4-5-14-29-30-32-33-35) olmak üzere çok benzer yada birebir soru sayısı 8 dir.

13 Kasım 2016 tarihli KGK Kurumsal yönetim soruları incelendiğinde, Denetle.net proğramında A kitapçığı (1-10-14-15-20-21-27-31) nolu sorular çok benzer yada birebir aynı sorular mevcuttur.
Kurumsal yönetim sorularından 8 tanesi, denetle.net proğramında mevcuttur.

13 Kasım 2016 tarihli KGK sınavı, Spk, bankacılık, emeklilik ve sigorta mevzuatı soruları incelendiğinde, Denetle.net proğramında A kitapçığı (1-2-3-4-7-8-11-24-27-28-32-35-36-38-40) nolu sorular ya çok benzer, ya da birebir mevcuttur. Denetle.net proğramında, var olan Spk soru adeti toplamı 15 tir. Yine benzer sayısal sorular hariçtir.

13 Kasım 2016 tarihli sınavda çıkan sorular, denetle.net proğramındaki sorular ile kıyaslandığında;
(sayısal sorular proğramda mevcut benzer sorular yada yeni sorular çıkabilmektedir. sayısal sorular hariç baktığımızda)
Muhasebe standartlarından;
A kitapçığı (3-4-6-7-11-12-14-17-20-21-22-24-26-27-29-30-33-38) nolu sorular ya çok yakın ya da birebir denetle.net proğramında vardı.
Muhasebe standartlarından, sayısal sorular hariç 18 soru proğramımızda mevcut idi.

Page 5 of 5